Competente si atributii

Competenta teritoriala a executorilor judecătoreşti este de a-si îndeplini atribuţiile în circumscripţia curţii de apel pe lângă care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune altfel. Competenţa materială a executorilor judecătoreşti este punerea în executare a dispoziţiilor civile din titlurile executorii, dacă legea nu prevede altfel.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *