Informatii

Onorarii minimale/maximale executare:

Nr. crt. Activitatea prestată Onorariul minimal Onorariul maximal
1. Notificarea şi comunicarea actelor de procedură 20 lei 400 lei
2. Executari directe
evacuări 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
vizitarea minorului 50 lei 500 lei
puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări 60 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
Desfiintare de lucrări sau constructii 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
3. executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani
pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, 60 lei 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite
pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv 5.000 lei plus 3% din suma ce depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite
pentru creanţele în valoare de 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, 5.900 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite
pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei 6.300 lei plus 1% din suma ce depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite
4 Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin, cecuri 150 lei 400 lei
5. Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din (Codul de procedura civilă) 100 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
6. Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce fac obiectul împărţelii judiciare 150 lei 2.200 lei
7. Sechestrul asigurător 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizica
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
8. Sechestrul judiciar 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizica
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
9. Poprire asiguratorie 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizica
2.200 lei pentru debitor
10. Proces verbal de oferta reala 50 lei 350 lei
11. Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege 50 lei 200 lei
12. Confiscari 10% din valoarea realizata 10% din valoarea realizata
13. Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale 20 lei 200 lei